Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Aktualnosci

Polityka prywatności serwisu

Szanujemy prywatność użytkowników korzystających z naszego serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz regulacjami prawa polskiego.

1. Administratorem serwisu www.biurorach.biz.pl jest Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska działające pod adresem 82-300 Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 30/4.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców na finiszu

W dniu 13.12.2016 r. Senat wprowadził 14 poprawek do ustawy z dnia 02.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Dotyczyły one prawa budowlanego, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, ustawy o dozorze technicznym, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o swobodzie działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska i ustawy o KAS.

Kwota wolna od podatku na finiszu?

W dniu 29.11.2016 r. Senat rozpatrzył rozpatrzył ustawy o zmianie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  • ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Naturalnie najbardziej oczekiwaną zmianą jest kwestia kwoty wolnej od podatku.

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - mit czy fakt ?

W dniu 01.09.2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzająca obowiązek zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy.

Analogiczny termin wprowadza nowelizacja w odniesieniu do obowiązku zapoznania:

  • każdego pracownika z treścią regulaminu pracy,

  • pracownika młodocianego z wykazem lekkich prac.

Wzór pełnomocnictwa ogólnego - PPO

Już od 01.07.2016 r. obowiązują nowe zasady udzialania pełnomocnictw tzw. ogólnych (art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej).

Dokumenty te będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną bezpośrednio do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Strony