Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - przepisy przejściowe

Kilka dni temu omawiałam nowe regulacje w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę wchodzące w życie ? zasadniczo ? od 01.01.2017 r.

Obecnie postaram się przyjrzeć przepisom przejściowym dotyczącym umów zawartych przed jej wejściem w życie, a które będą kontynuowane po 31.12.2016 r.

 

Minimalne wynagrodzenie od 2017 r. - co nowego

Od 01.01.2017 r. wchodzą nowe regulacje prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zmiany rozszerzają warunki stosowania minimalnego wynagrodzenia do pracowników w okresie pierwszego roku ich pracy, obejmują nim znaczącą część umów cywilnoprawnych oraz wprowadzają związane z tym dodatkowe obowiązki administracyjne a także rozszerzają zakres uprawnień kontrolnych PIP.

 

Duży, średni, mały czy mikro ? jak określić status przedsiębiorcy dla celów stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od 01.07.2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące obowiązku przekazywania przez podatników niektórych danych organom podatkowym w postaci elektronicznej (JPK).

W zależności od ich zakresu obowiązek ten może wynikać bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej albo z uprzedniego wezwania organu podatkowego:

Jednorazowa wartość transakcji w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Od dnia 01.01.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz obu o podatkach dochodowych obniżająca wartość transakcji, w odniesieniu do których przedsiębiorca będzie miał obowiązek dokonywać i przyjmować płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Zużycie paliwa a przychód z tytułu wykorzystywania auta służbowego do celów prywatnych

WSA we Wrocławiu w wyroku z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15 zajął się rozstrzygnięciem zagadnienia, czy ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania przez pracowników aut służbowych do celów prywatnych obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.

Strony