Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - mit czy fakt ?

W dniu 01.09.2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzająca obowiązek zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy.

Analogiczny termin wprowadza nowelizacja w odniesieniu do obowiązku zapoznania:

  • każdego pracownika z treścią regulaminu pracy,

  • pracownika młodocianego z wykazem lekkich prac.

W zamiarze ustawodawcy zmiany mają zlikwidować tzw. syndrom pierwszej dniówki, polegający na wykorzystywaniu możliwości wypełnienia tego obowiązku do końca pierwszego dnia pracy pracownika.

Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie podnosiła, iż w praktyce regulacja ta służy pracodawcom do nielegalnego zatrudniania pracowników. W praktyce pracodawcy w razie kontroli prowadzonej przez PIP podnosili, iż pracownicy nie posiadają jeszcze umów o pracę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni do pracy, a pisemne potwierdzenie zostanie dostarczone pracownikom do końca ich dnia pracy, zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy.

Zmiany wprowadza ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910). 

Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy pracodawcom grożą kary grzywny na poziomie od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Wprowadzane zmiany nie obejmują swym zakresem umów cywilnoprawnych.

Powstaje więc pytanie: czy to naprawdę coś zmieni w praktyce nielegalnego zatrudniania, czy może jedynie będzie kolejną uciążliwością organizacyjną dla uczciwych pracodawców ?

 

Autor: Małgorzata Tyska