Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym, a zmiana jego sposobu użytkowania.

Zamiast wstępu

Próba oceny skutków prawnych przeznaczenia lokalu mieszkalnego na potrzeby działalności gospodarczej jest wielopłaszczyznowa i zahacza o skomplikowaną materię prawną, przez co podjęcie rozważnej decyzji w tej sprawie często wykracza poza możliwości przeciętnego przedsiębiorcy. Dodatkowo poziom komplikacji zwiększają praktyczne relacje z sąsiadami w danej lokalizacji. 

Skonto u podatnika VAT czynnego

Skonto będące procentowym zmniejszeniem sumy należności, przyznawanym nabywcy towaru na warunkach kredytowych, w razie zapłaty należności gotówką przed umówionym terminem jest jednym z podstawowych narzędzi polityki cenowej. Jego cechą charakterystyczną jest warunkowość: realizowany jest dopiero z chwilą ziszczenia się warunku tj. wcześniejszej zapłaty (tzw. warunek zawieszający). Zgodnie bowiem z przepisem art.

Od kiedy pojazdy pomocy drogowej są samochodami osobowymi?

Zgodnie z art. 5a pkt 19 updof/art. 4a pkt 9a updop w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2014 r. za samochód osobowy na potrzeby tych ustaw uważa się: pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

Strony