Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Kontakt telefoniczny standardem w obsłudze podatnika

Zgodnie z nowo opracowanym przez Ministerstwo Finansów ?Standardem dotyczącym wyjaśnień i wezwań? Urzędy Skarbowe w całym kraju będą stosować jednolite zasady postępowania podczas nawiązywania kontaktu z podatnikiem. Pierwszą formą kontaktu z podatnikiem ma być kontakt telefoniczny zarówno w sytuacji, gdy chodzi o wyjaśnienie danej sprawy z podatnikiem (np.

Cienka kapitalizacja - termin zgłoszenia US wyboru rozliczania odsetek wg nowych zasad

Od 01.01.2015 r. obowiązują nowe zasady podatkowego rozliczania odsetek od szeroko rozumianych umów pożyczek. Poza dokonaniem zmian w dotychczas obowiązujacych przepisach o niedostatecznej kapitalizacji, wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieznaną dotychczas, alternatywną regulację limitującą wysokość odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów (art. 15c updop). Z nowej opcji podatnik może, ale nie musi skorzystać.  

Nieruchomości mieszkalne w działalności gospodarczej - niektóre aspekty optymalizacji podatkowej

Tezy wyroku NSA we Wrocławiu z dn. 30.06.2003 r. sygn. akt I SA/Wr 1183/00:

1. Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości.

Zaliczki przychodem - 20.01.2015 r. terminem zgłoszenia wyboru Urzędowi Skarbowemu

Przypominamy, że wraz z ostatnią nowelizacją obu ustaw o podatkach dochodowych podatnicy ewidencjonujący obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zyskali możliwość uproszczenia w zakresie momentu rozpoznania przychodu w odniesieniu do pobranych zaliczek. 

Ulga na dzieci w 2015 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 23.10.2014r., która wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych już za 2014 r. w znaczący sposób zmienia zasady rozliczania ulgi na dzieci. 

W wyniku zmian wprowadzonych w art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy, kwota ulgi w podatku dochodowym, która przysługuje na:

Strony