Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Artykuły

Kiedy ZUS pozbawi Cię prawa do zasiłku chorobowego ?

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.). ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały jego okres.

Z przepisu tego wynikają dwie niezależne (rozłączne) przesłanki utraty prawa do zasiłku:

Mechanizm odwrotnego obciążenia a odpowiedzialność podatkowa kontrahentów w transakcjach krajowych. Obszary ryzyka podatkowego.

Niniejsze opracowanie jest naszym czwartym artykułem dotyczącym odpowiedzialności podatkowej kontrahentów w transakcjach krajowych opodatkowanych podatkiem VAT objętych odwrotnym obciążeniem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.07.2015 r.

Poprzednie trzy dotyczyły zagadnień:

Mechanizm odwrotnego obciążenia a odpowiedzialność podatkowa kontrahentów w transakcjach krajowych. "Ochrona" uczciwego dostawcy.

Poniższy artykuł jest trzecim z kolei opracowaniem poświęconym odpowiedzialności podatkowej kontrahentów w transakcjach opodatkowanych podatkiem VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01,07,2015 r.

Mechanizm odwrotnego obciążenia a odpowiedzialność podatkowa kontrahentów w transakcjach krajowych. Kiedy dostawca "nie wiedział" albo "nie mógł wiedzieć"?

Opracowanie jest kontynuacją cyklu artykułów rozpoczętych tutaj a dotyczących szeroko pojętej odpowiedzialności podatkowej stron transakcji oraz błędów w rozliczeniach takich transakcji z uwzględnieniem odmienności między podatnikami dokonującymi obrotu ?elektroniką?, a pozostałymi towarami ?wrażliwymi? na gruncie ustawy o podatku VAT.

Strony