Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Wzór pełnomocnictwa ogólnego - PPO

Już od 01.07.2016 r. obowiązują nowe zasady udzialania pełnomocnictw tzw. ogólnych (art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej).

Dokumenty te będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną bezpośrednio do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zasady udzielania pełnomocnictw obowiązujące od 2016 r., w tym pełnomocnictw ogólnych, omawialiśmy pokrótce w opracowaniu "Zasady udzielania pełnomocnictw dla celów podatkowych od 01.01.2016 r."

W dniu 27.06.2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 916 zostało opublikowane długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (OPO-1).

 

Autor: Małgorzata Tyska, Biuro Rachunkowe w Elblągu