Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Organizacja pracy Klient ? Biuro

Stosowane przez nas standardy pracy

  • W przystępny sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem omawiamy nadchodzące zmiany w przepisach w zakresie dotyczącym Państwa działalności.?
  • Stosujemy skutecznie funkcjonujący system przypomnień o obowiązujących terminach, stwierdzonych brakach/błędach w dostarczonej przez Państwo dokumentacji.
  • Deklaracje i zeznania podatkowe oraz deklaracje ZUS przesyłamy w Państwa imieniu w formie elektronicznej.
  • Jeśli zaistnieje potrzeba osobistego kontaktu z administracją podatkową, bądź złożenia dodatkowych wyjaśnień czy dokonania uzgodnień, reprezentujemy naszych Klientów bezpośrednio przed właściwym Urzędem działając w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
  • Wszelkie sprawy bieżące (w tym zaświadczenia dla pracowników, wzorce dokumentów i umów) staramy się  załatwiać w możliwie krótkim czasie, najczęściej w ciągu tego samego dnia. 
  • Na korespondencję mailową odpowiadamy standardowo w ciągu 1 - 2 godzin, chyba że sprawa jest złożona i wymaga znacznego nakładu pracy. W tym drugim przypadku informujemy o przewidywanym czasie realizacji. 

Jednocześnie wobec wszystkich naszych Klientów pozostajemy w pełni dyspozycyjni pod telefonami kontaktowymi i pocztą email.

Powrót