Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Rusza księga standaryzowanych pism MF

W dniu 05.05.2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało pierwszy wzór zestandaryzowanego dokumentu dedykowanego do stosowania przez wszystkie Urzędy Skarbowe w całym kraju inicjującego tzw. księgę pism zawierających wzory dokumentów stosowanych w relacji urzędu z podatnikami.

Jest to wzór zaproszenia/wezwania opracowany przez MF "z myślą o zapewnieniu podatnikom pełniejszej i bardziej przystępnej niż dotychczas informacji na temat wizyty w urzędzie skarbowym" i zalecany jako forma kontaktu urzędu z podatnikiem w ramach czynności sprawdzających (np. przy weryfikacji prawidłowości formalnej zeznań podatkowych). Dokument faktycznie różni się od wezwań stosowanych obecnie na korzyść: jest dużo bardziej przyjazny w formie, a wypełniony zgodnie z instrukcją ma szansę nie budzić tylu wątpliwości (i obaw), co dokumenty stosowane obecnie. Standaryzacja zasad obsługi, w tym ujednolicenie dokumentacji w skali całego kraju sprzyjać będzie zrozumiałości i przejrzystości działań administracji podatkowej.

Nowy wzór został opracowany w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego część działań omawialiśmy tutaj i który został ujęty w kompleksowym opracowaniu resortu MF z 08.04.2014 r. "Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność Administracji Podatkowej w latach 2014 -2017".

Co godne podkreślenia: wdrażane działania wpisują się w trendy, które zaobserwować można w rozwiniętych administracjach podatkowych innych krajów.

Temu celowi służyć ma też "Europejski Kodeks Podatników" będący zbiorem wytycznych zapewniających równowagę między prawami i obowiązkami zarówno podatników jak i organów podatkowych państw członkowskich UE opartym na doświadczeniach i dobrych praktykach państw członkowskich istotnych z punktu widzenia wzmocnienia współpracy, zaufania oraz poufności w relacjach na linii administracja podatkowa – podatnik.

 

Autor: Małgorzata Tyska