Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Ulga na dzieci w 2015 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 23.10.2014r., która wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych już za 2014 r. w znaczący sposób zmienia zasady rozliczania ulgi na dzieci. 

W wyniku zmian wprowadzonych w art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy, kwota ulgi w podatku dochodowym, która przysługuje na:

  • trzecie dziecko - wzrosła z 139,01 zł miesięcznie do 166,67 zł za każdy miesiąc, czyli w skali roku z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł
  • czwarte i każde następne dziecko - wzrosła z 185,34 zł miesięcznie do 225,00 zł, czyli w skali roku z 2 224,08 zł do 2 700,00 zł.

Dodatkową możliwość otrzymania zwrotu kwoty niewykorzystanej ulgi zyskali rodzice i opiekunowie prawni, którzy z uwagi na niskie dochody do tej pory byli pozbawieni możliwości skorzystania z ulgi w pełnej wysokości (nowowprowadzone ust. 8 - 12 w art. 27f updof). Przysługuje im prawo do dodatkowego obniżenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykazanych w zeznaniu rocznym. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że: 

  • przy ustalaniu limitu zwrotu niewykorzystanej ulgi nie można uwzględniać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które odliczymy w zeznaniu PIT-36L, PIT-28 lub wykażemy w deklaracji PIT-16A,
  • co prawda zwrócona kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci korzystała będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 140 ustawy, ale będzie też brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
  • kwota ulgi przysługująca na pierwsze oraz na drugie dziecko nie ulega zmianie i tak jak dotychczas wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (1 112,04 zł rocznie).

Bliższe omówienie zmian wraz z przykładami stosowania ulgi w 2015 przygotowało Ministerstwo Finansów