Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Polacy nie lubią być zmuszani

W ostatnich dniach zespół Banku Swiatowego w Ministerstwie Finansów przedstawił wstępne wyniki pierwszego w Polsce  badania pilotażowego opierającego się na dokonaniach ekonomii behawioralnej pt. „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych w Polsce".  
Celem badania realizowanego przez Ministerstwo Finansów wspólnie z Izbą Skarbową w Zielonej Górze i w Poznaniu jest promowanie przestrzegania przepisów podatkowych poprzez zastosowanie eksperymentalnych, niskokosztowych metod bez potrzeby wdrażania nowych środków przymusu. 

Metoda zastosowana w badaniu była banalnie prosta: do podatników, którzy nie zapłacili należnego podatku dochodowego za 2014 r. wysłano pisma o zróżnicowanej treści.

 

Pierwszy wzór (tradycyjne upomnienie): 

 

 

 

 

 

 

Drugi wzór (list nieformalny):

 

Okazało się, że o 400% wyższą skłonność do zapłacenia podatku wykazali podatnicy, którzy otrzymali list nieformalny z elementami ekonomii behawioralnej, odwołujący się do norm społecznych, charakteryzujący się prostotą/jasnością, personalizacją wiadomości oraz w tonie łagodnym.  

W grupie tej także zauważono kwotowy wzrost spłaty zadłużenia aż o 8%.

Dużą skuteczność zaobserwowano także w przypadku tradycyjnego upomnienia, jakkolwiek prawdopodobieństwo zapłacenia podatku było w tym przypadku niższe niż dla listu nieformalnego.

W ocenie MF: "Działanie korespondencji nieformalnej przyczynić się może do podniesienia poziomu komunikacji  z podatnikiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów (porównując z kosztami  związanymi  z obsługą upomnienia klasycznego stosowanego przez urzędy skarbowe, zawierającego informację o wszczęciu działań egzekucyjnych, które zostało wysłane do drugiej grupy)."