Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

MF ostrzega rolników przed nadużyciami podatkowymi przy nabyciach paliw

W dniu dzisiejszym MF opublikowało "Informację dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta",

Opracowanie omawia w skrótowy i przystępny sposób nie tylko możliwe konsekwencje podatkowe tego typu transakcji, ale też zakres odpowiedzialności karno - skarbowej nabywcy oraz przedstawia przykładowe okoliczności, które mogą wskazywać na fakt, że dana transakcja może być nielegalna.  

Takimi okolicznościami - w ocenie MF - mogą być: 

  • możliwość zapłaty za paliwo wyłącznie gotówką kierowcy lub przedstawicielowi dostawcy, najczęściej nieznanemu,
  • wyjątkowo atrakcyjne warunki cenowe zakupu paliwa,
  • nietypowe pozabiurowe okoliczności zawierania transakcji (parkingi, lokale ogólnodostępne, internet, SMS, telefon),
  • niestandardowe zachowania osób dostarczających paliwo, np. brak zgody na wylegitymowanie się przez sprzedającego, dowożącego paliwo czy pobierającego gotówkę,
  • zakup paliwa bezpośrednio z cystern,
  • brak możliwości identyfikacji osoby wystawiającej fakturę,
  • brak wszystkich właściwych dokumentów sprzedaży (dokumentu wydania – tzw. Wz, świadectwa jakości, koncesji, niewystawienie faktury),
  • zakup paliwa od podmiotu, dla którego taka sprzedaż nie stanowi podstawowego profilu działalności,
  • brak możliwości bezpośredniego kontaktu z podmiotem sprzedającym paliwo (kontakt wyłącznie telefoniczny, dostawa paliwa przez inne podmioty, brak możliwości omówienia warunków współpracy w siedzibie podmiotu, brak możliwości zawarcia umowy w formie pisemnej, brak możliwości odbioru paliwa w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot sprzedający paliwo),
  • przywóz paliwa w pojazdach/zbiornikach nieprzeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Jednocześnie MF przypomniało, że wiarygodność dostawcy paliwa można sprawdzić nie tylko badając jego dokumenty rejestracyjne (CEiDG, KRS, REGON), ale też weryfikując czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w bazie on-line, sprawdzając czy figuruje w bazie przedsiębiorstw URE posiadających koncesje w zakresie obrotu paliwami, ewentualnie sprawdzając czy jest wpisany do prowadzonego przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji. 

 

Autor: Małgorzata Tyska