Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Nowy wzór polecenia przelewu dla należności celnych

Od 01.07.2015 r. obowiązuje nowy, zestandaryzowany wzór przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek organu celnego. 

Wzór wprowadza Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.05.2015 r. 

W systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej nowy wzór także powinien być dostępny od 01.07.2015 r. Co przy tym istotne: obecnie w systemach bankowych obsługujących przelewy podatkowe symbol SAD stosowany jest dla oznaczenia wpłaty podatku akcyzowego od importu, naliczonego w zgłoszeniu celnym. Od 01.07.2015 r. będzie on wykorzystywany przy zapłacie cła oraz podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Dla zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia będzie stosowany nowy symbol SADAKC (dla wielu zgłoszeń celnych – SADAKCw).

Jak informuje Ministerstwo Finansów Różnice w wyglądzie stron internetowych poszczególnych banków mogą powodować, że umiejscowienie polecenia przelewu na rachunek organu celnego na stronach banków może być różne i może występować pod różnymi tytułami. Zwłaszcza w początkowym okresie stosowania przelewu standardowego celnego będzie można go zrealizować na stronie banku w zakładce zatytułowanej np. „Przelew podatkowy", „Przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US", itp. Zmiana nazwy zakładki, kierującej do wypełnienia przelewu celnego, oprócz podatkowego leży po stronie banków i zapewne w nieodległym czasie zostanie dokonana tak, aby klienci korzystający z bankowości elektronicznej już na etapie wybrania odpowiedniej zakładki byli pewni, że obsłużą po jej wybraniu przelew celny.