Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Koniec z korektą kosztów podatkowych od przeterminowanych zobowiązań

W końcu widać koniec prac legislacyjnych dotyczących przepisów nakładających na podatników obu podatków dochodowych obowiązek zmniejszania kosztów bądź zwiększania przychodów w sytuacji nieopłacenia zobowiązań w terminie. 

Z dniem 01.01.2016 r. art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiadający mu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostają uchylone za sprawą ustawy z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

Według stanu na dzień dzsiejszy ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. 

Zgodnie z jej przepisami przejściowymi, podatnicy którzy do 31.12.2015 r. na mocy obecnie obowiązującego prawa dokonają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą uprawnieni do stosowania po 31.12.2015 r. dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonania zapłaty.

 

Autor: Małgorzata Tyska