Biuro Usług Księgowych Małgorzata Tyska

Baza podatników VAT czynnych już działa

Na portalu podatkowym MF jest już dostępna usługa:

Link do strony umożliwiającej sprawdzenie statusu podmiotu w VAT

Tym samym podatnicy chcący sprawdzić, czy ich kontrahenci są zarejestrowani dla celów VAT, zyskali proste narzędzie weryfikacyjne. 

Usługa jest adresowana przede wszystkim do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT w związku ze zmianami przepisów obowiązującymi od 01.07.2015 r. 

Wpisanie w pole wyszukiwarki identyfikatora podatkowego NIP pozwoli sprawdzić status podatnika VAT, przy czym pytający może otrzymać jeden z trzech następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.
Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

 

Źródło: portal podatkowy MF